Dijital Medya Planlama – İnternet

 

İnternette, markanızın sunmuş olduğu brief doğrultusunda ulaşılmak istenen dijital pazar hedef kitleye en uygun siteler ve en etkili yayın modelleri ile erişerek, kurumların dijital medyada ortamdaki stratejilerinin ve medya harcamalarının belirlenmesidir Dijital Planlama bu süreç içerisinde başlar. Tahmin üzerine, afaki belirsiz atışlar ve konumlandırmalar yaparak dijital medya planlama yapılamaz. Hangi platformlarda reklam verilmesi gerektiği ve reklamların nasıl, ne şekilde doğru amaca ve doğru hedef kitleye ulaşacağını hesaplamak analiz yoluyla yapılabilir.

Dijital Medya Ajansı

Konvansiyonel ajansımız olan ve sektörde 30 yıllık bir tecrübeye sahip WBR İstanbul olarak uyguladığımız UTM Tracking metodu ile başarıya emin adımlarla ulaşmaktayız.

Dijital Medya Planlama

Medya planlaması hazırlanırken belirlenmesi gereken öncelikli hususlar kampanyada verilecek olan tüm mesajların doğru seçilmesi, etkili ve dikkat çekici mesajların oluşturulması ve doğru hedef kitlenin belirlenmesidir. Belirlenen bu hedef kitleye kampanya KPI’na bakılarak uygun satın alma modelleriyle ulaşılmalıdır. Kampanya boyunca belirli aralıklarla yapılan ara raporlamalarla yayınların efektifliği ve başarısı ölçümlenerek, bu doğrultuda yayın optimizasyonları sağlanır ve gerektiği takdirde değişikliğe gidilebilir. Kampanya sona erdikten sonra ise detaylı bir final raporuyla yapılan iletişimin başarısı ölçümlenir. Hazırlanacak diğer stratejilerde bu know how dikkate alınır.

 

medya planlama

Dijital Planlama

 

Planlama Ekibimiz

Biz profesyonel ekibimizle markanız için en doğru dijital medya planlaması gerçekleştiriyoruz. Sahip olduğumuz know howları en etkili biçimde analiz ederek en efektif sosyal medya kanalları ile doğru hedef kitlenize ulaşmanızı sağlıyoruz. Bu noktada dijital medya bütçenizi de en karlı biçimde kullanmak için ince eleyip sık dokuyoruz. Zira ölçümlemeye açık olan dijital medya planlarının başarısı bizim önceliğimizdir. Çünkü iş ortaklıklarımızı uzun vadeye ve başarıya dayalı oturtma prensibiyle hareket eden ajansımız, daima operasyonel karlılığınızı düşünmektedir. Kalıcı başarılar için en etkili ve en düşük maliyetli dijital medya planlamalarını oluşturmak için daima yanınızdayız.

 

Sosyal Medya Planlama

Medya Planlama Denince

Öncelikle marka‘nın vermiş olduğu brief doğrultusunda bir planlamaya gidilir.
Belirlenen hedef kitleye uygun olan satın alma modelleri Dijital Medya – kampanyaya uygulanmalıdır. Kampanya devam ederken düzenli aralıklarla kampanyanın efektifliğini ölçmek ve raporlamak, dijital medya kampanyalarının sonuçlarını analizlerini iyi takip etmek, bütün bu sürecin en önemli kısmını oluşturur. Medya planlaması yapılırken dikkate alınması gereken konular ve sorular vardır. öncelikle kampanyası yapılacak ürünün ya da hizmetin çok iyi analiz edilmesi gerekir.

E-Ticaret Uygulamalarında

Ürün ‘ü iyi bilmek yapılan kampanya’yı sonraki adımda olan hedef/hedefler kitlesinin belirlenmesinde en önemli aşamayı oluşturur. Önceden de belirlendiği gibi doğru kitlenin belirlenmesi çok önemlidir. Kitle hangi kriterleri kapsıyor, bu kitlelere kısa yoldan nasıl ulaşılabilir, verilecek ana mesaj, verilecek mesajı kitleye hangi tarih/tarihler saat/saatler aralığında vermek en uygundur, kampanya/kampanyalar ney/neleri hedef almaktadır gibi sorulara yanıt arayıp bulmak planlamanın en temel hatlarının başında gelir. Bütün bunlardan sonra kampanyanın nerede – ne zaman etkili olacağı konusunda planlama oluşturulur.

Kitle Oluşturmak yada hedef kitleyi tazelemek

Hedef kitle oluşturulduktan sonra, hedef kitleye en uygun hangi dijital/medya araçlarının ve hangi araçların kullanılacağı belirlenir. Hedeflenen kitle en çok kullandığı araç/mecrayı belirlemek ve sonraki adıma geçilir.

Örnek olarak 20/25 yaşlardaki tüketicileri hedef olarak öne çıkardığımızda, sosyal medya platformları iyi bir araç olacaktır. Fakat 40’lı yaşlardaki tüketicileri hedeflediğinizde geleneksel medya tercih edilebilir. Buradaki adımların hedefler doğrultusunda doğru bir şekilde uygulanması kullanılan bütçenin doğru hedefler içinde olmasını sağlar. En son adımda değerlendirme ve kampanyayı başlatma aşamasıdır. Kampanya boyunca oluşan raporlamalar ve analizler toplanarak getirilerek kampanya sahibine sunulur. Buradan kampanyanın nekadar başarıya ulaştığı incelenir.

Sosyal Medya Planlama Sayfamızı ziyaret ediniz.

Dijital Medya Strateji Geliştirme

Dijitalin tüm endüstri alanları dönüştürdüğü son günlerde, pazarlama denilince hangi gelişmeler yaşanıyor?
Dijital pazarlama son günlerde yaşanan yıkıcı değişim, uzmanlar ve bunların yanında şirketlerin gözünde nasıl bir algı yaratıyor?
Dijital medya yada Dijital pazarlama geleneksel pazarlamaya olan etki/etkileri neşerdir. Sadece internet pazarlama araçları mı kullanılacak?

Bu konu bir çok sorunun cevabını internet alanında pazarlama ve planlama alanında bulabilitiz.

Dijital PazarlamaDijital Pazarlama

Dijital medya Pazarlama

Dijital medya araçları

Dijital Marketing Mix

Dijital Temel Reklam Modelleri

Sosyal Medyada Online olan bu kişiler neler yapıyor?

Dijital medya istatistikleri bize ne anlatır?

Dijitali pazarlama modellerini diğer kanallardan farklılaştıran nedir?

Dijital pazarlamada stratejik yaklaşımlar.

Tüketici segmentasyonu