Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi markanın, kurumun, işletmenin vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışındaki duruşunu, kişliğini, imajını temsil eden bir kavram, kısacası şirketin kimliğidir. Kurumsal kimlikği bir işletmenin yüzü olarak ifade edebiliriz.

Zira kurumsal kimlik, firmalarda ortaya çıkabilecek olası kimlik kargaşasını yok eder. Bununla birlikte iyi tasarlanmış,markayı doğru ifade eden bir kurumsal kimlik firmaların ve de hitap edilen hedef kitlenin gözünde değer ve prestij kazanmalarını, dolayısıyla firmaların saygınlığının da artmasını sağlar.  Ayrıca, efekitif ve akılda kalıcı bir şekilde oluşturulmuş kurumsal kimlikler firmalar tarafından kolayca içselleştirilebilir. Bu da müşterilerin gözünde firmalara olan güveni ve sadakati artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde markalar kurumsal kimlik tasarımına oldukça özen göstermeli ve hatta bunun için alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdırlar. Çünkü kurumsal kimlik aslında markanın dış dünyadaki görüntüsü ve imzasıdır. Ayrıca kurumsal kimlik yanlış tasarlandığında ve bu yüzden bir değişime gidilmesi gerektiğinde bu hem zahmetli, hem masraflı hem de vakit kaybettiren bir süreç olacaktır. Dolayısıyla kurumsal kimlik oluşturmak bir firma için son derece önemli ve üstünde durulması gereken bir konudur.

Çay Sevenler

Tıklayın

Kahve Sevenler

Tıklayın